הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםיהושע בן נון
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בתורה נזכר יהושע כמשרתו של משה (שמות כ"ד 13; ל"ג 11; במדבר י"א 28 ). מלבד עבודה זאת, הוא מילא גם תפקידים מיוחדים שמשה הטיל עליו.

במלחמה נגד עמלק (שמות י"ז 13-8) היה מפקד הצבא. כמו כן השתתף במשלחת המרגלים ששלח משה לארץ כנען, והיה אחד משני המרגלים שלא הוציאו דיבת הארץ רעה (במדבר י"ג). לפני מותו מינה אותו משה להנהיג את העם אחריו, ולנהל את המלחמה על כיבוש הארץ (במדבר כ"ז 23-18; דברים א' 38; ג' 21, 28; ל"ד 9). ספר יהושע עוסק בכיבוש הארץ תחת הנהגתו של יהושע, ופרק כ"ד, המספר על ברית שכם, מציג את יהושע כמייסד ברית 12 השבטים לאחר ההתנחלות.
המסורת היהודית רואה את יהושע כממשיכו של משה בהנהגה ובהנחלת המונותאיזם לעם ישראל: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע – לזקנים..." (משנה, פרקי אבות, פרק א, משנה א).
חוקרי מקרא אינם רואים את יהושע כדמות היסטורית שהנהיגה את שבטי ישראל במלחמות על כיבוש הארץ, אלא כאב מייסד של שבט אפרים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: יהושע בן נון
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית