הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהשומרונים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


השומרונים היו בני עמים שונים שמלך אשור הגלה לשומרון לאחר חורבן ממלכת ישראל (721 לפנה"ס).הם קיבלו עליהם את הדת היהודית, אבל הכירו בתורה בלבד ונתנו לחגים ולמנהגים פירושים משלהם.
השומרונים בנו לעצמם מקדש בהר גריזים שליד שכם, ונוהגים עד היום לעלות לשם בפסח ולהקריב את קרבן הפסח. היום נשארו בינינו כמה מאות שומרונים בלבד, המוכרים כעדה דתית, ומרביתם גרים בחולון ובשכם.

מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: השומרונים
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית