הסדרי נגישות
מקסםועדת אגרנט


ועדת חקירה משפטית בראשותו של שופט בית-המשפט העליון שמעון אגרנט לבדיקת האירועים, שקדמו למלחמת יום הכיפורים ושלביה הראשונים.

ארבעת חבריה הנוספים של הוועדה היו: שופט בית המשפט העליון משה לנדוי, מבקר המדינה יצחק נבנצל, והרמטכ"לים לשעבר - יגאל ידין וחיים לסקוב. הוועדה קבעה שאת צה"ל הינחתה קונצפציה מוטעית של "סבירות נמוכה" למלחמה, והוא לא היה מוכן דיו. הוועדה המליצה על סיום כהונתם של הרמטכ"ל דוד אלעזר וראש אמ"ן, אלוף אלי זעירא, ולא להעסיק באמ"ן שלושה קצינים. אשר לשמואל גונן, אלוף פיקוד הדרום בעת פרוץ המלחמה, הומלץ, כי לא ימלא תפקיד פעיל עד סיום עבודת הוועדה.
מסקנות ועדת אגרנט עוררו בזמנן סערה ציבורית עזה בשל הימנעותה מהתייחסות לאחריות הדרג הפוליטי למה שקרה ערב המלחמה ובראשיתה.

ביבליוגרפיה:
כותר: ועדת אגרנט
שם  הספר: מי ומה בישראל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 2003
בעלי זכויות : מקסם
הוצאה לאור: מקסם
הערות: 1. איורים: פרץ ויינרייך.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית