הסדרי נגישות
מקסם"בר גיורא"


מסדר חשאי שהוקם ב-1907 על-ידי קבוצה קטנה של חלוצי העלייה השנייה, שביקשה ליטול על עצמה את נושא השמירה וביטחון היישובים היהודים.

בין החברים: יצחק בן-צבי (לימים נשיא המדינה), ישראל שוחט (ראש בר-גיורא), אלכסנדר זייד, ישראל גלעדי וצבי בקר. ב-1909 היוותה הקבוצה את המסד להקמת ארגון השומר.

ביבליוגרפיה:
כותר: "בר גיורא"
שם  הספר: מי ומה בישראל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 2003
בעלי זכויות : מקסם
הוצאה לאור: מקסם
הערות: 1. איורים: פרץ ויינרייך.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית