הסדרי נגישות
מקסם"אסירי ציון"


כינוי לאסירים יהודים, שנשפטו ונכלאו במדינות שונות ב"עוון" ציונות ורצון לעלות לישראל.

בין מדינות אלה יוזכרו עיראק, רומניה, ובמיוחד ברית-המועצות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: "אסירי ציון"
שם  הספר: מי ומה בישראל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 2003
בעלי זכויות : מקסם
הוצאה לאור: מקסם
הערות: 1. איורים: פרץ ויינרייך.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית