הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםחטאת
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אחד מסוגי הקורבנות, שנועד לכפר על חטא שחטא האדם בשוגג.

"ואם נפש אחת תחטא בשגגה… והביא קורבנו… וסמך את ידו על ראש החטאת, ושחט את החטאת במקום העולה" (ויקרא ד' 29-27). קורבן חטאת מבטא מודעות לחטא ורגשות חרטה ותשובה של החוטא.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: חטאת
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית