הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםחוק אפודיקטי
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


חוק המנוסח כצַו מוחלט - "עשה" או "לא תעשה", בסגנון נמרץ וקצר. הניסוח ההחלטי והתמציתי, ללא פירוט, נועד להדגיש את חוֹבת העשייה או את חוּמרת האיסור.

דוגמאות: "כבד את אביך ואת אמך", "לא תרצח", "לא תנאף", "מכשפה לא תְּחַיֶה".
בדרך כלל זהו צו עקרוני, מקרה-על, אזהרה, והפירוט מופיע לעיתים במקומות אחרים, כדי שאפשר יהיה לבצע את הציווי מבחינה משפטית. דוגמאות: פירוט דיני רוצח בשוגג או במֵזיד (בהֶקְשֵׁר לצַו "לא תרצח"), או פירוט איסורי ניאוף שונים (בהקשר לצו "לא תנאף"). הצו מנוסח על-פי-רוב כִּפְנייה ישירה - בגוף שני, יחיד או רבים.
בחוקי המזרח הקדום נדיר למדי הניסוח האפודיקטי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: חוק אפודיקטי
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית