הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםחול, חולין, חילול
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


חול, חולין - לא קודש, דבר או זמן שאין בו קדושה - "ולהבדיל בין הקודש ובין החול" (ויקרא י' 10).

ימות החול - ששת ימי המעשה הרגילים של השבוע, להבדיל משבת או חג.
חול המועד - בפסח ובסוכות - הימים שבין יום החג הראשון ליום החג האחרון. חלק מהמצוות והאיסורים החלים על החג חלים גם בימי חול המועד.
חילוּל - מעשה שגורם למשהו שנחשב קדוש להפוך לחוֹל, כגון: חילול שבת או חילול השם (שם ה').


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: חול, חולין, חילול
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית