הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםחוזה אסרחדון
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מושג הברית המופיע במקרא מוּכָּר כבר מן המזרח הקדום - מחוזים מדיניים של מלכי החיתים (1400-1250לפני הספירה) ומחוזים אשוריים ממֶסוֹפּוֹטַמְיָה. לברית הנכרתת בין האל לבין העם בשמות י"ט-כ' ובדברים ד'-ה', יש מבנה משותף וסגנון משותף עם עולם החוזים המדיניים הללו. חוזים אלה תרמו להבנת מַהוּתָה ואוֹפְיָה של הברית במקרא.

ביניהם תופס מקום מיוחד החוזה של אֵסַרְחַדוֹן מלך אשור (699-680 לפני הספירה) עם הוַאסַאלים (=השליטים הכפופים לו) מממלכת מָדַי שבמזרח. חוזה זה התגלה בשנת 1955 והוא הארוך מבין החוזים שהתגלו בחפירות עד כה (החוזה כולל 674 שורות). החוזה מעניין במיוחד מבחינת המגע עם הספרות המקראית.
החוזה הוא שבועת אֱמוּנִים של הוַאסַאלים ממדי לשמור אמונים לאשור ולמלכהּ לרגל חילופי מלכים בשלטון, בשנת 672 לפני הספירה: בשנה זו השביע אסרחדון מלך אשור את הואסאלים לשמור אמונים לבנו אשורבַּניפַּל שהומלך על אשור, ולבנו שָׁמַש-שׁוּמ-אוּקין שהומלך על בבל. מתעודות אחרות ידוע לנו שלא רק הואסאלים הושבעו בטקס כזה, אלא כל אנשי אשור, מקטון ועד גדול, הושבעו לשמור אמונים לאשורבניפל, המלך החדש.
שני פרטים נוספים לגבי אסרחדון: אֵסַרְחַדוֹן בן סַנְחֵרִיב, היה הראשון מבין מלכי אשור שהצליח לכבוש את מצרים. ברשימה אשורית משנת 673 לפני הספירה מופיע פירוט של מלכי החיתים ומלכי חוף-הים (התיכון) ששלחו מתנות לחידוש ארמונו של אסרחדון בנינווה, וביניהם נזכר מנשה בן חזקיהו, מלך יהודה. 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: חוזה אסרחדון
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית