הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםזקנים / זקני העם
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בחברה המקראית זקני העם הם אנשים בעלי מעמד מיוחד של סמכות, בשל גילם, חוכמתם ומעמדם החברתי.

ה' מצווה על משה לאסוף שבעים איש "אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו" אל אוהל מועד, על מנת לחלוק עימו בנטל המנהיגות (במדבר י"א 16, 24). מעורבותם של זקני העם היא בענייני המשפחה, השבט והעם כולו. פועלם הציבורי נמשך גם בתקופת המלוכה.
על פי המשנה, הזקנים של תקופת המקרא היו אחראיים להמשך המסורת הדתית אחרי מות יהושע: "משה קיבל תורה מסיני, ומסרהּ ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוּהָ לאנשי כנסת גדולה" (משנה, פרקי אבות, פרק א', משנה א').


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: זקנים / זקני העם
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית