הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסחור-סחור
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: מסביב, בעקיפין.

דוגמה: המטיילים תעו בדרך, והלכו סחור-סחור.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: סחור-סחור
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית