הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסלע המחלוקת
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: נושא הוויכוח, העניין עליו רבים.

דוגמה: גובה השכר ותנאי העבודה הם סלע המחלוקת בדיונים שבין המשרדים.
תחום: מחשבה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: סלע המחלוקת
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית