הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעד חורמה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: עד ניצחון מוחלט או הכנעה מוחלטת, בלי כל ויתורים או פשרות.

דוגמה: מנהיגי הקומוניסטים רדפו את מתנגדיהם עד חורמה.
מקור: חורמה – שם מקום בהקשר של מלחמה וניצחון האמורי: "ויצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם...עד חרמה". (דברים, א, מ"ד)
תחום: ניצחון וכישלון


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עד חורמה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית