הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעורבא פרח
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: דבר חסר אחיזה במציאות.

ניבים דומים: מגדל הפורח באוויר, אין לדברים שחר. לא היו דברים מעולם.
פירוש מילולי: עורבא = עורב
מקור: ארמית
תחום: אמת, שקר


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עורבא פרח
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית