הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעינו צרה ב...
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הוא מקנא ב..., לא "מפרגן".

דוגמה: עינה של שרה אמנו הייתה צרה בהגר, מפני שהגר ילדה בן לאברהם.
תחום: תקווה ורצון


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עינו צרה ב...
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית