הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעל נקלה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בקלות.

דוגמה: התשבץ הזה קשה מאוד, אבל רפי פותר אותו על נקלה.
תחום: הצלחה וכישלון


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: על נקלה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית