הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעלו בקנה אחד
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הדברים היו מתאימים זה לזה; אין ביניהם כל סתירה או התנגשות.

דוגמה: בסיום הישיבה נוכחנו לדעת שבעצם, כל ההצעות עלו בקנה אחד.
מקור: לקוח מחלום פרעה: "והנה שבע שיבֳלים עולות בקנה אחד". (בראשית מ"א, ה)


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עלו בקנה אחד
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית