הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעמד בפני שוקת שבורה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: היה במצב של משבר חמור.

פירוש מילולי: שוקת = מעין באר מוארכת שנועדה להשקיית בהמות. כשהיא שבורה, היא אינה אוגרת מים, ואין בה כל שימוש.
דוגמה: אל תתפטר לפני שאתה מוצא עבודה חדשה, כי אתה עלול לעמוד בפני שוקת שבורה ולהיות מובטל זמן רב.
תחום: הצלחה וכישלון; רווח והפסד


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עמד בפני שוקת שבורה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית