הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעמד לימין
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: תמך ב..., עזר ל...

דוגמה: ראש הממשלה ממנה מספר יועצים העומדים לימינו ועוזרים לו בתפקידו.
תחום: מחשב; דיבור


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עמד לימין
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית