הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעמד על דבריו של...
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הבין את דבריו, קלט את מלוא המשמעות של דבריו.

ניב דומה: ירד לסוף דעתו.
דוגמה: רק מי שבקי בלשונם המיוחדת של חכמינו, יכול לעמוד על דבריהם ללא קושי.
תחום: מחשבה, הבנה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עמד על דבריו של...
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית