הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעמד על תילו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: לא נהרס, נמצא במקומו הקבוע, קיים בשלמות.

דוגמה: במצדה אפשר לראות מבנים העומדים על תילם כבר אלפיים שנה.
דוגמה: ההסכם עומד על תילו כעשר שנים.
תחום: שלמות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עמד על תילו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית