הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעמוד התווך
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: אדם או עניין מרכזי, חשוב ביותר.

פירוש מילולי: העמוד המרכזי הפנימי עליו עומד הבניין. תווך  מן המילה "תוֹך".
דוגמה: זו באמת אבידה גדולה לכולם, כי הוא היה עמוד התווך של המשפחה.
תחום: איכות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עמוד התווך
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית