הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעקב בצד אגודל
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: התקדמות מתונה, איטית, בצעדים קטנים.

דוגמה: טיילנו בחורשת האקליפטוסים אט-אט, עקב בצד אגודל.
דוגמה: התמונה השלמה נחקרה אט אט, עקב בצד אגודל.
תחום: זמן


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עקב בצד אגודל
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית