הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעשה יד אחת
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: שיתף פעולה עם...

דוגמה: כדי להצליח במשימה צריכים כל הדיירים בבניין לעשות יד אחת.
תחום: אחריות ומעורבות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עשה יד אחת
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית