הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעשה לילות כימים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: עבד ללא הפסקה, עבד בלילות כשם שעובדים בימים.

דוגמה: לקראת בחינות הבגרות עשינו לילות כימים בלימוד החומר.
תחום: אחריות ומעורבות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עשה לילות כימים
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית