מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנתן עינו ב...
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: רצה מאוד את... חשק ב..., חמד את...

דוגמה: דוד המלך נתן עינו בבת-שבע, אשת אורייה החיתי.
תחום: תקווה ורצון


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נתן עינו ב...
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית