הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנשא נפשו ל...
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: רצה להשיג את..., נכסף אל...

דוגמה: הוא נושא נפשו למשרה של מנהל הבנק.
תחום: רצון ותקווה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נשא נפשו ל...
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית