הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנצר לשונו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: שתק, לא אמר דבר, נמנע מלומר.

דוגמה: פעמים רבות שאלנו אותו על קורותיו במלחמה, אך הוא נוצר את לשונו ואיננו מספר דבר.
תחום: סודות, דיבור


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נצר לשונו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית