הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנפל בחלקו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הוא זכה ב..., עלה בגורלו.

דוגמה: עשינו הצגה בכיתה ונפל בחלקי התפקיד הראשי.
תחום: מזל


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נפל בחלקו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית