הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנע ונד
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: נודד, נווד, שאינו חי במקום אחד.

דוגמה: שבט המסאי באפריקה הוא שבט נע ונד. כל חייהם נודדים המסאים בערבות אפריקה.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נע ונד
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית