הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתניער חוצנו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הסיר מעצמו אחריות לעניין.

פירוש מילולי: חוצֶן = כנף הבגד, שולי הבגד.
דוגמה: כשהמוצר נחל כישלון, הוא ניער חוצנו מכל אחריות.
תחום: אחריות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: ניער חוצנו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית