מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתניסה כוחו ב...
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: ניסה, בדק את יכולתו ב...

דוגמה: ניסיתי את כוחי בקסמים, אך ללא הצלחה.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: ניסה כוחו ב...
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית