הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנהפוך הוא
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: זה בדיוק ההפך, אדרבא.

ניב דומה: היא הנותנת.
דוגמה: אתה טוען שאם יעלו להם את המשכורות הם ירגישו טוב מדיי ויזלזלו בעבודה?! נהפוך הוא. הם יקבלו יותר מוטיבציה.
תחום: מסקנה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נהפוך הוא
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית