הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנגולה אבן מעל ליבו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הוקל לו, רווח לו.

דוגמה: כששמענו ברדיו שכל המטוסים חזרו בשלום לבסיסם, נגולה אבן מעל ליבנו.
תחום: שמחה – עצב.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נגולה אבן מעל ליבו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית