הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשל ברוחו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: שלט בעצמו, שלט ברגשותיו, גילה איפוק, הבליג, לא התפרץ.

דוגמה: שאול המלך לא משל ברוחו והטיל את הרומח לכיוון דוד הנער.
תחום: כוח


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: משל ברוחו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית