הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמקדמת דנא
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


מקַדמת דְנָא
פירוש: מאז ומעולם.

 

פירוש מילולי: מלפני כן, מזמן קדום.
מקור: ארמית
דוגמה: האפלייה כלפי נשים איננה דבר חדש בתרבות האנושית, זוהי רעה חולה עוד מקדמת דנא.
תחום: זמן


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: מקדמת דנא
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית