הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמפח נפש
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: אכזבה קשה.

דוגמה: דוד לא הצליח להתקבל לאוניברסיטה, והדבר גרם לו מפח נפש.
תחום: שמחה ועצב


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: מפח נפש
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית