הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמלחך פנכה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


מלחך פִּנְכָּה
פירוש
: חנפן.

פירוש מילולי: מלקק קערות.
דוגמה: המנהלת אינה אוהבת מלחכי פינכה.
תחום: אמת ושקר, תכונות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: מלחך פנכה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית