הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמלא מפה לפה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: גדוש, מלא מקצה לקצה.

ניב דומה: מלא עד אפס מקום.
דוגמה: בעת הופעת הסולן הדגול היה היכל התרבות מלא מפה לפה.
תחום: גודל וכמות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: מלא מפה לפה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית