הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמורת רוח
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: חוסר שביעות רצון .

ניב הפוך: קורת רוח = הנאה, שביעות רצון.
דוגמה: המס החדש שהטיל משרד האוצר עורר מורת רוח בציבור.
תחום: שמחה ועצב


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: מורת רוח
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית