הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמגדל הפורח באוויר
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: דברים שאינם מבוססים וחסרי אחיזה במציאות

דוגמה: כל פעם הוא מגיע עם הכרזות חדשות המתבררות לבסוף כמגדלים הפורחים באוויר.
ניבים דומים: גמל פורח באוויר, לא דובים ולא יער, עורבא פרח, להד"ם, לא היה ולא נברא.
קטגוריות: אמת ושקר


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: מגדל הפורח באוויר
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית