מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמאיגרא רמה לבירא עמיקתא
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: ממצב טוב למצב רע, ממעמד גבוה למעמד נמוך.

פירוש מילולי: מגג גבוה לבור עמוק.
מקור: מארמית
דוגמה: חזרנו הביתה ברוח מרוממת מהחתונה, וכשגילינו שהבית נפרץ היה זה מאגרא רמה לבירא עמיקתא.
תחום: שמחה ועצב; הצלחה וכישלון


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: מאיגרא רמה לבירא עמיקתא
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית