הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמאחורי הקלעים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בפנים, במקום שאינו גלוי לעין כול.

פירוש מילולי: קלעים = מסך התיאטרון.
דוגמה: חברי המפלגה אינם יודעים מה קורה מאחורי הקלעים.
תחום: סודיות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: מאחורי הקלעים
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית