הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפה מפיק מרגליות
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: מדבר דברי טעם וחוכמה.

פירוש מילולי: מרגליות = אבנים יקרות
דוגמה: ההרצאה של האורח מארה"ב הייתה ממש תענוג, פה מפיק מרגליות.
תחום: דיבור; חוכמה וטיפשות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: פה מפיק מרגליות
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית