הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפחד נפל עליו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: נבהל, התיירא.

דוגמה: נשמעה יללה מוזרה, ופחד נורא נפל עלינו.
תחום: אומץ וסכנה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: פחד נפל עליו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית