הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפיזור נפש
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: חוסר ריכוז, בלבול.

דוגמה: פיזור הנפש שלך אינו מאפשר לך ללמוד בצורה מסודרת.
תחום: סדר ובלבול


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: פיזור נפש
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית