הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפליטת קולמוֹס
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: כתיבת משהו שלא מתוך כוונה, בהיסח הדעת, בשוגג.

פירוש מילולי: קולמוס – כלי כתיבה, עט.
דוגמה: במכתב היו שתי שגיאות שהן פליטות קולמוס.
מקור: ביוונית- קולמוס הוא כלי כתיבה שנעשה מקנה סוף שחידדו אותו בקצהו. הביטוי 'פליטת קולמוס' עצמו "נולד" בעברית החדשה.
בדיבור "נולד" גם הביטוי "פליטת פולמוס", שכוונתו פליטת פה.(פולמוס - ויכוח)
תחום: סדר ובלבול.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: פליטת קולמוֹס
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית