מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפנים לכאן ולכאן
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: יש שני צדדים לעניין, אפשר להבין את הדבר בשני כיוונים.

ניבים דומים: צדדים לכאן ולכאן, שני צדדים למטבע.
דוגמה: ידוע שלבעיה זו יש פנים לכאן ולכאן, ויש לבדוק את היבטיה השונים.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: פנים לכאן ולכאן
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית