הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפשט יד
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: קיבץ נדבות.

דוגמה: הוא נשאר ללא פרנסה, ובלית ברירה יצא לרחוב ופשט יד.
תחום: רווח והפסד


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: פשט יד
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית