הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצהובים זה לזה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: עוינים זה את זה.

דוגמה: תמיד הייתם חברים טובים, ועכשיו אתם צהובים זה לזה?
מקור: בספרות המדרש, שמות רבה, י"ב.
תחום: יחס לזולת


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: צהובים זה לזה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית